Θεραπείες

slider2Κέντρο Ολοκληρωμένης Φυσικής Ολιστικής
και Συμπληρωματικής Ιατρικής
 • EDTA – Θεραπεία Χηλίωσης
 • Υδράργυρος – Αποτοξίνωση
 • Διατροφική Ενδοφλέβια IV Θεραπεία
 • Προλοθεραπεία
 • PRP – Αυτόλογοι Αυξητικοί Παράγοντες από Ενεργοποιημένα Αιμοπετάλια
 • Ενδοφλέβιες IV Θεραπείες Αντιγήρανσης
 • Βιοσυντονισμός – Βιορύθμιση
 • Ηλεκτροβελονισμός κατά Voll
 • Πέψη & Δυσβίωση Εντέρου
 • Καρδιακές Παθήσεις & ‘’Ο μύθος της Χοληστερίνης’’
 • Οζονοθεραπεία
 • Life Style – Υγιεινός Τρόπος Ζωής
 • Εργαστηριακός Έλεγχος